Politica de confidentialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE Solicitare Acord și Informare generală cu privire la POLITICA PRIVIND PROTECȚIA ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Vă mulțumim pentru interesul acordat serviciilor și produselor SC Casa de Modă Anda Mănescu SRL. Pentru noi, având în vedere relația specială cu dumneavoastră, este deosebit de important să asigurăm protecția și confidențialitatea datelor cu caracter personal pe care ni le furnizați. Prin urmare acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a vizitatorilor (“persoanele vizate”) care accesează site-ul nostru, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (“GDPR”). PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR SC Casa de Modă Anda Mănescu SRL se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal (Principiile) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt: 1. Prelucrate în mod corect, legal și transparent; 2. Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime; 3. Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate; 4. Corecte și actualizate; 5. Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării; 6. Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile. Care este scopul și temeiul juridic al prelucrării? Datele cu caracter personal furnizate cu consimțământul dumneavoastră sunt și vor fi colectate și prelucrate de noi exclusiv în scopurile pe care le vom prezenta în cele ce urmează. Menționăm faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul consimțământului dumneavoastră în acest sens (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor, numit în cele ce urmează Regulamentul. Situațiile în care SC Casa de Modă Anda Mănescu SRL va colecta și prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal și scopurile în vederea cărora aceste date vor fi prelucrate, sunt următoarele: 1) Înregistrare comandă sau cont pe site-ul www.iibreaza.ro Colectarea datelor cu caracter personal în acest caz are scopul principal de a acorda posibilitatea creării unui cont de utilizator, prin intermediul căruia veți avea acces la produsele achiziționate. Totodată, unele din aceste date (ex. adresă e-mail, număr telefon) sunt necesare pentru o bună comunicare între societatea noastră și dumneavoastră, în calitate de client, precum și pentru transmiterea către dumneavoastră a ofertelor promoționale, în mod ocazional. Toate aceste informații colectate au ca scop exclusiv, să optimizăm și îmbunătățim funcționarea platformei noastre, astfel încât să vă oferim o experiență cât mai plăcută cu ocazia utilizării acesteia. 2) Procesarea formularului de contact / ofertă SC Casa de Modă Anda Mănescu SRL va folosi informațiile pe care le furnizați în secțiunea corespunzătoare de contact, existentă pe site, exclusiv cu scopul de procesa solicitarea dumneavoastră. Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul site-ului www.iibreaza.ro, înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Politicii de protecție a datelor a SC Casa de Modă Anda Mănescu SRL . Totodată, unele din aceste date (ex. adresă e-mail, număr telefon) sunt necesare pentru o bună comunicare între societatea noastră și dumneavoastră, în calitate de client, precum și pentru transmiterea către dumneavoastră a ofertelor promoționale, în mod ocazional. Toate aceste informații colectate au ca scop exclusiv, să optimizăm și îmbunătățim funcționarea platformei noastre, astfel încât să vă oferim o experiență cât mai plăcută cu ocazia utilizării acesteia. SC Casa de Modă Anda Mănescu SRL se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu excepția situațiilor în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a le utiliza și în alte scopuri. 3) Publicații / Newsletter Dacă v-ați abonat în secțiunea de Publicații / Newsletter a www.iibreaza.ro, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul exclusiv de a vă transmite aceste informări cu conținut juridic. Datele dumneavoastră cu caracter personal urmează a fi șterse de îndată, atunci când anulați abonamentul din secțiunea de Publicații / Newsletter a www.iibreaza.ro. Vă puteți dezabona în orice moment prin intermediul link-ului atașat Publicației / Newsletter-ului primit sau printr-o solicitare scrisă adresată responsabilului cu protecția datelor al SC Casa de Modă Anda Mănescu SRL. Cine are acces la datele dumneavoastră? SC Casa de Modă Anda Mănescu SRL, în calitate de operator de date cu caracter personal a desemnat un responsabil cu protecția datelor, având obligația de a asigura respectarea prevederilor GDPR în operațiunile de prelucrare de date efectuate de către societate. Vizitatorii site-ului au posibilitatea de a se adresa în orice moment, în mod direct, responsabilului cu protecția datelor, cu privire la orice aspecte legate de prezenta politică, utilizând date de contact de mai jos: E-mail: anda.manescu@iibreaza.ro, tel. 0734.379.177. Adresă de corespondență: Str. Republicii, nr. 57, oraș Breaza, județ Prahova. Vă aducem la cunoștință că, pentru funcționarea eficientă a platformei, utilizăm diferite servicii de la furnizori externi sau interni (”persoane împuternicite de operator”), cărora le putem transmite o parte din datele cu caracter personal colectate de la dumneavoastră, cu mențiunea expresă că vom apela doar la persoane împuternicite care oferă garanţii suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerinţele prevăzute în Regulament şi să asigure protecţia drepturilor dumneavoastră. Categoriile de servicii pentru care colaborăm cu furnizorii mai sus menționați și datele cu caracter personal transferate acestora sunt următoarele: 1. Servicii newsletter - adresa de e-mail, nume, prenume, număr de telefon; 2. Servicii de facturare - nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă; 3. Servicii de curierat/poștă - nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă; 4. Servicii de procesare plăți online - nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă; 5. Servicii de comentarii - nume, prenume, e-mail; 6. Servicii de contabilitate – nume, prenume, adresă, cnp; 7. Servicii juridice – nume, prenume, adresă, cnp. Cât timp sunt stocate datele Dvs.? SC Casa de Modă Anda Mănescu SRL poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior. Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră vor fi prelucrate pe perioada derulării relațiilor contractuale cu dumneavoastră, precum și ulterior, pentru o durată rezonabilă, care nu poate fi mai scurtă decât termenul general de prescripție. Datele pe care le furnizați prin abonarea în secțiunea de Publicații / Newsletter a site-ului nostru sunt păstrate până la momentul dezabonării voluntare, efectuate prin intermediul link-ului conținut în Publicația / Newsletter-ul primit sau al unei solicitări scrise, adresate la responsabilul nostru pentru protecția datelor. Care sunt drepturile Dvs.? 1. - dreptul de acces la date – aveți dreptul de a obține din partea SC Casa de Modă Anda Mănescu SRL o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, precum și acces la datele respective; totodată, puteți obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate societății noastre și care fac obiectul prelucrării; pentru orice alte copii solicitate de dumneavoastră, SC Casa de Modă Anda Mănescu SRL poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative; în cazul în care introduceți cererea în format electronic și cu excepția cazului în care solicitați un alt format, informațiile vă vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent; 2. - dreptul la rectificare – aveți dreptul de a obține rectificarea de către SC Casa de Modă Anda Mănescu SRL a datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete; SC Casa de Modă Anda Mănescu SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru; 3. - dreptul la ștergerea datelor – aveți dreptul de a obține din partea SC Casa de Modă Anda Mănescu SRL ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar SC Casa de Modă Anda Mănescu SRL are obligația de a șterge datele respective, atunci când: 1) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; 2) vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; 3) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; 4) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; 5) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine SC Casa de Modă Anda Mănescu SRL în temeiul dreptului Uniunii sau al legislației române; SC Casa de Modă Anda Mănescu SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice ștergere a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru; 4. - dreptul la restricționarea prelucrării – aveți dreptul de a obține din partea SC Casa de Modă Anda Mănescu SRL restricționarea prelucrării în cazul în care vă aflați într-unul din următoarele cazuri: contestați exactitatea datelor, pentru perioada care îi permite 1) SC Casa de Modă Anda Mănescu SRL să verifice exactitatea datelor; 2) prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; 3) SC Casa de Modă Anda Mănescu SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; 4) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale SC Casa de Modă Anda Mănescu SRL prevalează asupra drepturilor dumneavoastră; SC Casa de Modă Anda Mănescu SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru; 5. - dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către SC Casa de Modă Anda Mănescu SRL, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții; în exercitarea acestui drept, aveți dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la SC Casa de Modă Anda Mănescu SRL la alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic; 6. - dreptul la opoziție – aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în orice moment, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții; 7. - dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri; 8. - dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; 9. - dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de SC Casa de Modă Anda Mănescu SRL pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. SECURITATEA PRELUCRĂRII SC Casa de Modă Anda Mănescu SRL adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii SC Casa de Modă Anda Mănescu SRL, precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama SC Casa de Modă Anda Mănescu SRL sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră, în conformitate cu prevederile prezentei Politici. PRELUCRARE AUTOMATĂ DE DATE. COOKIE Site-ul www.iibreaza.ro folosește identificatori de tip Cookie. Detalii citiți pe pagina Politica de utilizare Cookie-uri DREPT DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ SC Casa de Modă Anda Mănescu SRL este proprietarul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra conținutului acestui site, inclusiv, fără a se limita la, articole, text, fotografii, ilustrații, muzică, clipuri audio și video, mărci comerciale, embleme și modele. Vizitatorii site-ului înțeleg și consimt că nu vor putea folosi materiale menționate anterior în niciun mod, cu excepția utilizării aprobate în mod expres de către SC Casa de Modă Anda Mănescu SRL. Nicio secțiune din conținutul acestui site nu poate fi reprodusă, distribuită sau publicată sub nici o formă sau prin niciun mijloc, fără acordul prealabil scris al SC Casa de Modă Anda Mănescu SRL. Prin urmare, vizitatorii site-ului înțeleg și consimt să nu modifice, vândă, distribuie sau să creeze lucrări/opere/ derivate, pe baza imaginilor și a informațiilor publicate pe acest site, în orice mod, fără acordul prealabil scris al SC Casa de Modă Anda Mănescu SRL. ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECȚIE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL Vă rugăm să aveți în vedere faptul că prezenta Politică poate face obiectul unor modificări periodice de conținut, prin actualizarea site-ului www.iibreaza.ro. Prin urmare, este necesar să verificați această pagină pentru orice actualizare. Vă rugăm să nu continuați să utilizați site-ul www.iibreaza.ro dacă nu sunteți de acord cu astfel de modificări. Precizăm faptul că prin acceptarea acestui acord, datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate de SC Casa de Modă Anda Mănescu SRL, conform prezentei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal. Vă mulțumim!